Lantmäteriet hade idag sin stora utbildningsdag. 1800 medarbetare på plats i Gävle för att träffas och umgås. Denna gång så hade vi utbildning för divisionen på förmiddagen i Gävle Gasklockor. På eftermiddagen flyttade vi oss till Gävle Högskola för stora samlingen för alla Lantmäteriets medarbetare.

För middagen var det bra program. Men efter lunchen så undrar man hur trender och ledare tänker. Idag är tydligen trenden att varje medarbetare skall vara positiv och lära sig kommunicera. vi skulle berätta en historia för vår granne två och två – sedan skulle för varje grupp på 10 personer en historia väljas och skrivas ner och lämnas in. Jag lämnade in och åkte hem………… Gillar inte detta – Tycker man skall fokusera på jobbet och skall personer utvecklas så skall det inte göras vid en gemensam utbildningsdag för alla på Lantmäteriet – där skall mer fokus läggas på att ge medarbetarna en vision och motivation för att sköta sitta arbete på bästa sätt. Detta väldigt amerikaniserade sätt att med disko-musik presentera företagsledning och få deltagarna att jubla gemensamt – känns mer som sektbildning än utveckling.

Nog om det –

Lunchsimning – 1200m på 25 min – Fint väder och bra tryck. Letar fortfarande efter teknik och bra grepp i vattnet.